SYSTEM MIŁOŚCI Cover Image
SYSTEM MIŁOŚCI Profile Picture
164 Członkowie
Tłumaczenie - Youtube   36 tydz.

Kredo Systemu Miłości
System Miłości to niebiańska uniwersalna idea dochodzenia do zgody i harmonii dla wszystkich wolnych ludzi. Idea niefilozoficzna i niereligijna, promująca pokój i wzrost na poziomie ziemskim, kosmicznym i duchowym. Na Ziemi - by osiągnąć spokój i dobrobyt, a dla idei duchowej - zmieniać myślenie ludzkie na coraz wyższe, transcendentalne, co zapewnia po śmierci ciała, życie wieczne w Oryginalnym Niebie. „System Miłości” - te słowa zostały wypowiedziane do mnie z Nieba przez Ojca Pio, w momencie kiedy zapytałem go, jaki system powinien panować na tym świecie, ponieważ obecne systemy myślenia i zarządzania ekonomią świata, sypią się i źle prowadzą ludzkość do słusznych dóbr. Wtedy Ojciec Pio powiedział, że powinien to być „System Miłości”. Od tej pory propaguję go w swoich pismach ( III tomy Wiedzy od Ojca Pio, każdy ponad 700 stron, kilka tysięcy pogłębionych myśli z zakresu życia i świadomości, pisanych przez 40 lat) pokazując na czym on polega. Nagrywam również w tej idei filmiki, gdzie głoszę tą niebiańską wiedzę. Głównie polega ona na zmianie świadomości i uruchomieniu w duszy mocy kochania wszystkich jednakowo oraz przebaczania bezwarunkowego. Poprzez System Miłości możemy się uwolnić od egoizmu, poczucia winy, od fałszywych proroków, jakimi są religie, filozofie i źle rozumiana władza. Kiedyś zadałem pytanie Ojcu Pio, że chciałbym znieść wszystkie religie a szczególnie katolicyzm. Odpowiedział: „no tak, ale co dasz w zamian?” Dziś już wiem, że to właśnie zapowiadany przed Ojca Pio - System Miłości. Ta idea nie będzie posiadała żadnych struktur ziemskich. Jest „Iskrą boską” dla dobra wszystkich, by pociągała osoby do pełnej wiedzy i miłości bezwarunkowej. To jednak nie przeszkadza, aby „Systemowcy” i sympatycy Systemu Miłości nie mogli brać udziału w innych strukturach, np. państwowych zostając posłami, ministrami, premierami prezydentami, itd. System Miłości powinien być głoszony i wcielany na każdym polu funkcjonowania ludzkiego społeczeństwa. Sam jednak pozostanie jako „Idea Niebiańska” nie dotkniętą żadną hierarchią i strukturami. Na polu ludzkim można się spotykać, rozmawiać w grupach, przekazywać sobie wiedzę, serdeczności i miłość, organizować bale charytatywne, itp. Wszystko co dobre i złe w tym świecie: materializm, kultura, sztuka, technika, socjologia, psychologia, edukacja, polityka, - powinna być przesiąknięta tą rewolucją duchową. System Miłości ma być miękką ideą i o ile jest to możliwe, wchłaniać do siebie wszystkich poszukujących sensu życia, szczęścia, pokoju, harmonii, prawdziwego dobrobytu, a nade wszystko życia wiecznego. Które jest i czeka ze swej natury na wszystkich niezależnie od tego, kto kim był, jest i będzie. Reinkarnacja w mocy Miłość a ostatecznie jej świadome uniknięcie, powoduje, że Idea Systemu Miłości jest otwarta dla każdego.
Wiesław Matuch - tagentv Wiedza o.Pio

 • Lubię to!
 • Super!
 • HaHa
 • Niesamowite!
 • Przykre
 • Grrr...

image
 • Lubię to!
 • Super!
 • HaHa
 • Niesamowite!
 • Przykre
 • Grrr...

 • Lubię to!
 • Super!
 • HaHa
 • Niesamowite!
 • Przykre
 • Grrr...
Tłumaczenie   15 tydz.
 • Lubię to!
 • Super!
 • HaHa
 • Niesamowite!
 • Przykre
 • Grrr...

image
 • Lubię to!
 • Super!
 • HaHa
 • Niesamowite!
 • Przykre
 • Grrr...

image
 • Lubię to!
 • Super!
 • HaHa
 • Niesamowite!
 • Przykre
 • Grrr...